Navigation


Page content

Deelnemende Organisaties

Het Circuit NAH Kennemerland is een samenwerkingsverband tussen een aantal zorgaanbieders in Kennemerland, waar mensen met hersenletsel terecht kunnen. Deelnemende organisaties zijn:


logo Hartekampgroep

De Hartekamp Groep biedt professionele, vraaggerichte zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking, op het gebied van wonen, werken, relaties en vrijetijdsbesteding.


Heliomare logo

Heliomare geeft professionele aandacht aan mensen met een beperking. Zij ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.


Niew Unicum Logo

Nieuw Unicum biedt professionele ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking. Nieuw Unicum is gecertificeerd als Multiple Sclerose (MS) behandel- en ondersteuningscentrum en een expertisecentrum voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH).


“met zorg het gewone leven ondersteunen”. Odion verzorgt wonen en dagbesteding voor clienten met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap en NAH. Odion heeft 34 woonlocaties van Zaanstreek tot Kennemerland.


RIBW K/AM zorgt ervoor dat mensen met uiteenlopende psychiatrische en psychosociale problemen zo veel mogelijk in de maatschappij kunnen wonen, functioneren en participeren, uitgaande van hun eigen wensen en mogelijkheden.


Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in onderzoek, observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. SEIN biedt woonvormen voor mensen met complexe epilepsie en een lichamelijke of verstandelijke handicap. Voor schoolgaande kinderen biedt SEIN speciaal basis en voortgezet onderwijs op school de Waterlelie.


SHDH biedt op acht hoofdlocaties ouderenzorg in kleinschalige woonsettings in Haarlem, Bloemendaal e.o. en kent diverse dagcentra in de wijk en Transferzorg in het KG Ziekenhuis. De locatie Janskliniek heeft twee gespecialiseerde woongroepen NAH voor ieders 7 á 8 bewoners waar zorg, behandeling en ondersteuning geboden wordt die uitgaat van wat de cliënt zelf nog kan en wil.


Logo Sint Jacob

Stichting Sint Jacob levert door het aanbieden van zorg, behandeling en diensten aan clienten in haar locaties of thuis een bijdrage aan het zo lang mogelijk de regie over het eigen leven houden van haar klanten.


Toonaangevende psychische hulp binnen handbereik. Kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is GGZ inGeest. Onze 2.300 medewerkers leveren gespecialiseerde zorg aan ruim 30.000 patiënten. Dankzij nauwe samenwerking met VUmc leveren we een compleet zorgaanbod waarin lichaam en geest integraal worden benaderd. GGZ inGeest is groot in kleinschaligheid, want met meer dan 20 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek zijn we altijd in de buurt. GGZ inGeest is voortgekomen uit GGZ Buitenamstel en De Geestgronden.


MEE Noordwest-Holland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte bij vragen op het gebied van: jeugd/gezin, wonen/samenleven, leren/werken, vrije tijd/sport, vrienden/relaties, regelgeving/geldzaken


Zorgbalans levert een leven lang zorg. In alle fasen en op veel verschillende manieren. Of het nu gaat om thuiszorg, tafeltje-dek-je, cliëntenadvies of gespecialiseerde verpleging. Om verpleging in woon- en zorgcentra, stervensbegeleiding thuis of op locatie.


logo hersenletsel

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die getroffen zijn door hersenletsel en hun naasten. Zij behartigt hun belangen, geeft voorlichting en biedt lotgenotencontact. Vereniging Hersenletsel.nl helpt haar leden met het zoveel mogelijk terug krijgen van de regie op het leven na het oplopen van hersenletsel.


Logo Viva Zorggroep

Viva! Zorggroep biedt thuiszorg aan in Midden- en Zuid-Kennemerland en heeft diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen in Midden-Kennemerland. Bij Viva! Zorggroep kunt u terecht voor alle wensen en vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.